Om Sjööarvs gård

Sjööarvs gård ligger i utkanten av Åkulla bokskogars naturreservat mellan Dagsås och Högryd. Här driver vi ett småskaligt jord- och skogsbruk med köttproduktion som huvudsaklig inriktning. År 2009 ställde vi om till helt ekologisk produktion.

Hagmarkerna gränsar till Ottersjöns södra stränder och har tuktats av nötkreaturens mular i många år och har på så sätt fått sin speciella flora med örter och gräs. Bland annat orkidéer, nattviol och blåsippa.

Vi tog över gården 2005 och blev då den 4:e generationen på gården. Anders far hade tidigare mjölkkor på gården men även ett antal dikor av rasen Hereford. Mjölkkorna försvann vid övertagandet, men vi behöll dikorna och rekryteringsdjuren.

År 2008 började vi bygga ett lösdriftstall till dikorna för att få det mer rationellt och lättskött, men även för att djuren skulle få det bättre och en mer naturlig tillvaro samt att kunna röra sig fritt. Hösten 2008 stod bygget klart.

2017 utökade vi vår odling av blommor. Det kommer då bli självplock under vissa perioder under sommaren.

Affärside

Vi ska utveckla, producera, förädla och sälja ekologiska produkter. Erbjuda ett klimatsmart och närproducerat kött  av högsta kvalité till kunder i vårt närområde. Kunna erbjuda självplock av snittblommor. Målet med produktionen är att allt kött och övrigt framställda produkter som säljs har sitt ursprung ifrån gården i Sjöö.