Ekologiskt Naturbeteskött

Köttet vi erbjuder är 100% ekologiskt och närproducerat. Ett kött som kommer från djur som inte har blivit stressade av långa transporter till slakteri, vilket annars ofta hör till vanligheterna. Köttet som vi producerar levereras väl hängmörat, 10-14 dagar för att få fram ett fantastiskt mört och smakrikt kött. När vi talar om ekologiskt producerat kött menar vi kött från djur som fått leva ett naturligt liv, där de kan röra sig fritt på stora ytor, äta det de från början var anpassade för dvs gräs och örter. Det är detta som ger köttet dess karaktäristiska smak.
Moderdjuren tillbringar minst 6 månader med sin kalv och ger den mjölk. Det gör att kalvarna förblir friska och får ett bättre immunförsvar mot sjukdomar.

När djuren enbart får gräs och grovfoder att äta, växer djuren långsammare, med den positiva fördelen att köttet blir väl marmorerat och halten av de nyttiga omega 3-fett syrorna är mycket högre. Omega 3-fettsyrornas positiva inverkan på vår hälsa har den senaste tiden uppmärksammats allt mer.

När djuren betar i naturbetesmarkerna bidrar de också till en naturvård och biologisk mångfald som vi människor inte kan styra över. Finns det inga mular som betar hagmarkerna så skulle de växa igen på 5 år och arter som funnits i markerna sannolikt komma att försvinna.

Vi kastrerar våra tjurkalvar för att de skall få en finare och jämnare marmorering.

Köttlådorna

Köttlådans innehåll kommer ifrån kviga, ungko,eller stut. Detta kött har en längre uppfödningstid och slaktas först när djuret är ca 20-36 månader.  Det har en fin röd färg, är lagom fett och har fett insprängt i köttbitarna. Det innebär att köttet är moget i smaken. Det har dessutom hängmörats i 10-14 dagar så det är garanterat mört.

Vi har valt att dela djuret på 4- 6 st lådor på 20-35 kg/låda. Man får både ädla detaljer, stekar, kokkött och färs. Har man speciella önskemål om någon detalj så meddela, så försöker vi lösa det åt er.

Köttet levereras  uppmärk och opackat i en kartong/låda. En låda nötkött fyller ca två hyllor eller lådor i en normalfrys.

Hos Svensk Köttinformation finns mycket bra information om styckningsdetaljer.

Pris per kilo: 160/kg

Beställning

När ni har bestämt er så ringer ni Anders på  telefon 070/6932567 . När 4 st lådor är sålda så skickar vi ett djur till slakt och vi meddelar då er att er låda är på väg, och vilken dag den är klar för avhämtning.

Beställning via epost: info@sjooarv.se lämna namn och ett telefon nummer som vi kan nå er på.

Beställning via telefon: 070-6932567

Leverans
Vid leverans får ni reda på den exakta vikten av det kött ni har beställt. Lådan avhämtas på vår gård.